ADMOS in Trends: Stenen alleen overtuigen niet meer

By maart 5, 2018News

De strijd voor talent op de arbeidsmarkt laat zich ook voelen op de kantoormarkt. Met een duf kantoor wordt het immers steeds moeilijker om schaars toptalent aan te trekken. Het noopt kantooreigenaars tot forse investeringen in hun gebouwen. Daarom bundelen vastgoedmakelaars de krachten met werkplekinrichters zoals Cushman&Wakefeild met ADMOS.

Artikel in Trends met Koen Nevens en Anthony Shaikh:

Volgens Koen Nevens die aan het hoofd staat van Cushman&Wakefield België en Noord Europa is deze samenwerking een antwoord op een sterk veranderende kantoor en arbeidsmarkt. “Vanuit het klassieke vastgoedoogpunt staat het gebouw altijd centraal een kantoor dat is een kantoorgebouw” zegt hij. “Maar de realiteit van vandaag is niet meer zo eenvoudig. Het begrip kantoor of werkplek dekt een veel bredere lading: van het klassiek hoofdkantoor over de coworkingplace de hotellobby of het Starbuckscafé tot het thuiskantoor.”

Koen Nevens meent dat dit ruime pallet aan keuzemogelijkheden voor werknemers onvermijdelijk consequenties heeft voor de functies en invulling van dat klassieke hoofdkantoor. Hij ervaart dat het voor veel bedrijven vandaag een grote uitdaging wordt om hun mensen toch nog op regelmatige basis op kantoor te krijgen. En dat kan wegen op de verbondenheid van de werknemers met hun bedrijf.

Anthony Shaikh, mede oprichter van ADMOS, verwijst in dit verband naar een studie van het onderzoeksbureau Gallup waaruit blijkt dat ongeveer 70 van de werknemers zich niet meer betrokken voelt bij hun bedrijf. “Dat is nefast en daar moet je als bedrijf dus op werken” stelt Anthony Shaikh. “De werkomgeving is een fantastische tool om die betrokkenheid op te krikken.” “Maar dat is een vak op zich” pikt Koen Nevens in. “Met ADMOS hebben we die expertise in huis”.

Fundamentele marktverandering

Nieuwe technologie heeft er toe geleid dat de functionaliteit van kantoor ruimte aan een grondige update toe is. Tablets en smartphones hebben werknemers veel mobieler gemaakt. De doorbraak van cloudcomputing maakt van die trend een blijver. Zoals Koen Nevens opmerkte , kan werken vandaag daardoor overal. En onder meer door de dramatische mobiliteit is het (soms moeilijk bereikbare) hoofdkantoor niet altijd meer de evidente keuze voor veel werknemers. Als we nog naar het kantoor komen is dat steeds vaker om te overleggen , informatie te delen en te brainstormen. Het kantoorwerk  evolueert: van vooral individuele taken naar meer samenwerken. Ook dat vergt een andere kantoorinvulling en inrichting, met meer (informele) vergaderruimten en minder individuele werkplekken.

Met het aantrekken van de economie en de uitstroom van de babyboomgeneratie op de arbeidsmarkt, laat ook de war for talent zich op de kantoormarkt voelen . Het goede nieuws voor de vastgoedsector is dat het kantoor een rekruteringstroef kan zijn . “Maar”, zegt Anthony Shaikh, “een mooi ontwerp volstaat niet. Het gebouw moet de waarden en de mindset van het bedrijf weerspiegelen. En het welzijn van de medewerkers moet centraal staan. Eerst de mensen , dan het gebouw.”

Koen Nevens voegt er nog aan toe dat met de intrede van nieuwe generaties op de arbeidsmarkt de druk op bedrijven vergroot. “Je voelt dat toch sterk bij de Generation Y. Die jonge mensen willen geen saai bureau waar ze elke dag tussen 9 en 17 uur verwacht worde n. Ze vragen wel naar flexibiliteit, naar toffe plekken waar ze ook mensen van buiten het bedrijf kunnen ontmoeten . Als je er als bedrijf niet op inspeelt, geraak je vroeg of laat in de problemen.”

Investeren in diensten

Maar ook voor eigenaars van (leegstaande) kantoorruimte  is bij de pakken blijven zitten steeds minder een optie . “Wij krijgen opdrachten van eigenaars die ons letterlijk zeggen dat hun gebouw dood is”, vertelt Anthony Shaikh. “Er is geen activiteit , geen dynamiek , het geraakt voor geen meter verhuurd, … ” Stenen alleen overtuigen niet meer, stellen onze gesprekspartners eensgezind . Het kantoorgebouw met toekomst koppelt een inspirerende werkomgeving aan een rits diensten.”

Leave a Reply

« | »